Technologijų metodinis būrelis

Būrelio nariai

Dalia Audėjaitienė Pirmininkė mokytoja ekspertė Lapių pagrindinė mokykla
Violeta Ruseckienė Sekretorė mokytoja metodininkė Garliavos Jonučių gimnazija
Viktoras Minulinas Narys mokytojas metodininkas Garliavos Jonučių gimnazija
Arūnas Zalanskas Narys mokytojas metodininkas Vilkijos gimnazija
Lineta Česnauskienė Narė mokytoja metodininkė Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija
Daiva Sasnauskienė Narė mokytoja metodininkė Kulautuvos pagrindinė mokykla
Danguolė Gudžiuvienė Narė vyr. mokytoja Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija