Strateginė grupė

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo strateginė grupė
Onutė Gervienė pirmininkė Šlienavos pagrindinės mokyklos ugdymo skyriaus vedėja
Rasa Sasnauskienė narė Švietimo centro metodininkė
Virginija Kanapinskienė narė Karmėlavos B.Buračo gimnazijos anglų kalbos mokytoja
Diana Volkavičienė narė Domeikavos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja
Rūta Tamošiūnienė narė Raudondvario l-d „Riešutėlis“ plaukimo instruktorė
Jūratė Degutienė narė Karmėlavos l-d „Žilvitis“ auklėtoja
Rima Veličkienė narė Zapyškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui