Rusų kalbos metodinis būrelis

Būrelio nariai

Jolanta Dijokienė

pirmininkė

Vyresnioji mokytoja

Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla

Ona Stašaitienė

sekretorė

Mokytoja metodininkė

Jonučių gimnazija

Rima Petkevičienė

sekretorė

Mokytoja metodininkė

Jonučių progimnazija

Loreta Juškienė

narė

Vyresnioji mokytoja

Raudondvario gimnazija

Rita Jakienė

narė

Mokytoja metodininkė

Babtų  gimnazija