Renginiai

Atgal

Mokinių konkursai ir olimpiados

Kauno rajono 5-10 klasių mokinių dainų užsienio kalbomis festivalis
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Domeikavos gimnazija, 2019-04-19 11 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė, A. Micpovilienė


Seminarai

Seminaras Šakių rajono chemijos mokytojams „Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas pamokinėje ir neformaliojo ugdymo veikloje“
Aprašymas:
Lektorė – Kolomba Bulotienė, Kulautuvos pagrindinės mokyklos chemijos mokytoja ekspertė
Data ir vieta:
Kulautuvos pagrindinė mokykla, 2019-04-19
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Seminaras ikimokyklinių įstaigų pedagogams „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai"
Aprašymas:
Lektorė - doc. dr. Birutė Autukevičienė, VDU
Data ir vieta:
Raudondvario lopšelis-darželis, 2019-04-23 12 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Seminaras Vilkijos gimnazijos mokytojams „Mokymosi strategijos, orientuotos į skirtingus mokymosi stilius"
Aprašymas:
Lektorė - Renata Dudzinskienė,  Nepriklausoma mokyklų konsultantė, specialioji pedagogė metodininkė, įtraukiojo ugdymo konsultantė

Data ir vieta:
Vilkijos gimnazija, 2019-04-23 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Seminaras Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pedagogams „Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui“
Aprašymas:
Lektorė – Sonata Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė
Data ir vieta:
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, 2019-04-23 10 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Seminaras pradinių klasių mokytojams „Efektyvi pagalba vaikams mokymosi procese taikant R. Feuerstein metodų principus"
Aprašymas:
Lektorius - Justinas Limantas, psichologas
Data ir vieta:
Ringaudų pradinė mokykla, 2019-04-24 9.30 val
Atsakingas:
V. Stipinienė
Registracija į renginį Registruotis
Seminaras dalykų mokytojams „Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko ūgties“
Aprašymas:
Lektorė - Rasa Nedzinskaitė (ŠU)
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-04-24 10 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis
Seminaras ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojams „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse“
Aprašymas:
Lektorės:  Virginija Savickaitė ir Julija Muningienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojos, STEAM krypties stovyklų „Eureka“  organizatorės ir Katino Molio laboratorijos įkūrėjos.
Data ir vieta:
Garliavos Jonučių progimnazija, 2019-04-25 11 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Registracija į renginį Registruotis
Seminaras mokytojams, logopedams, spec.pedagogams „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“ (II dalis)
Aprašymas:
Lektorė: logopedė ekspertė Laima Paulauskienė (Joniškio PPT)
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-04-25 12 val.
Atsakingas:
R.Zabielienė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiai

Metodinė diena ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Vaiko emocijų išraiška per jausmus, spalvą, judesį“
Aprašymas:
Registracija tel. 8-37 393680 iki balandžio 23 d.

Data ir vieta:
Garliavos lopšelis - darželis „Obelėlė“, 2019-04-25 10 val.
Atsakingas:
R.Sasnauskienė, R. Karalienė


Mokinių konkursai ir olimpiados

Respublikinė ikimokyklinio amžiaus vaikų plaukimo šventė-varžytuvės „Greitos kojytės"
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis", 2019-04-25 10 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė, R. Tamošiūnienė


Metodiniai renginiai

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų edukacinė programa – praktikumas Utenos rajono švietimo įstaigose
Aprašymas:
..
Data ir vieta:
Išvykimas 8 val. Savanorių pr. 192, Kaunas, 2019-04-25
Atsakingas:
L. Ruzgienė


Seminarai

Seminaras pradinių klasių mokytojams „Rašymo gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse"
Aprašymas:
Lektorė – dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-04-26 10 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Registracija į renginį Registruotis
Nemokamas seminaras Kauno rajono kultūros centrų darbuotojams „Idėjos. Menas kurti ir sudominti“ (projektas „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“)
Aprašymas:
Lektorės: Dalia Grikšaitė, VšĮ „Klaipėdos šventės“ kūrybos vadovė; Jolanta Girdvainė, viešųjų ryšių specialistė

Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-04-29 10 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė


Metodiniai renginiai

Respublikinė fizikos mokytojų konferencija „Fizika - menas mokyti(mokytis) pažinti pasaulį“
Aprašymas:
Registracija iki balandžio 10 d. internetu: https://bit.ly/2FBFsd2
Data ir vieta:
VDU Žemės ūkio akademija, 2019-04-30 - 2019-05-01
Atsakingas:
E. Žaromskienė, V. Karmonas, V. Vaitkuvienė
Registracija į renginį Registruotis


Mokinių konkursai ir olimpiados

Kauno rajono 7-9 klasių mokinių istorijos olimpiada
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
Domeikavos gimnazija, 2019-04-30 10 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną