Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų dėmesiui!


Spalio 4 d. organizuojama regioninė apvalaus stalo diskusija, kurios tikslas – aptarti neformaliojo suaugusiųjų švietimo politicos kontekstą regione, išanalizuoti PIAAC tyrimo rezultatų panaudojimo galimybes organizuojant suaugusiųjų švietimą.

Diskusijoje kviečiame dalyvauti vietos savivaldos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorius, regioninės valdžios, suaugusiųjų švietimą teikiančių institucijų bei kultūros institucijų, mokymesi visą gyvenimą dalyvaujančių partnerių atstovus..

Apvalaus stalo diskusija vyks Kauno rajono švietimo centre (Saulės g. 12, Kaunas). Diskusijos pradžia – 10 val.

Registraciją į diskusiją vyksta iki spalio 2 d., registruotis prašome tel. <(8 37) 38 00 94/b> arba el. paštu montrimaite.loreta@gmail.com

Apvalaus stalo diskusijos dienotvarkė: preliminari programa.