Kvietimas teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas

LR Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė konkursą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti.

Paraiškas gali teikti universitetai, kolegijos, asociacijos, viešosios įstaigos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, profesinio mokymo įstaigos. Vienai programai numatoma skirti iki 8 tūkst. eurų. Paraiškas finansavimo konkursui galima teikti iki rugpjūčio 25 d.

Programų turinys gali būti įvairus – tai valstybinės kalbos mokymasis, meninis ir kultūrinis ugdymas, verslumo planavimas, sveika gyvensena, pilietiškumo ugdymas. Programų teikėjai turi atsižvelgti į konkretaus rajono, miesto gyventojų mokymosi poreikius.

Daugiau informacijos galima rasti čia: goo.gl/sgGoW5.