Tarptautinis ADRA projektas „Vaikai – vaikams“

Atgal

Tarptautinis ADRA projektas „Vaikai – vaikams“

  2020-01-06

 Gerumas neturi  tautybės ir jam neegzistuoja jokios sienos ar įsitikinimų ribos…  Šventų Kalėdų dvasia gali gyventi ir būti mūsų širdyse kasdien, visus metus... Tvirtai tikiu, kad tikros Kalėdos įvyksta tuomet, kai  mes dalinamės nuoširdumu ir gerumu, kai padarome dosnumu ir meile kvepiančius darbus, nelaukdami padėkos ar įvertinimo. Tikros Kalėdos – tai nesavanaudiškas požiūris į gyvenimą, tai mūsų širdies nusistatymas tiek savo, tiek kitų atžvilgiu, kurie yra šalia mūsų...
  Sausio 6 d.popietę, dar kvepiančią šventėmis, susirinkome jaukioje Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus salėje. Čia besilankančius vaikučius išgirsti eilėraštukų knygelės gimimo istoriją pakvietė „Eilėraštukų mažiesiems“ autorė Munė Gėlė (Ramunė Banuškevičiūtė) ir knygelės iliustratorė Lilija Markevič. Nuoširdžiai papasakota istorija, prikaustė dėmesį visiems: ir vaikams, ir suaugusiems. Malonu buvo girdėti pačios autorės skaitomas eiles mažiesiems, stebėti knygos iliustracijų eskizus ir net patiems pabandyti tapti iliustratoriais. Antra šios popietės dalis buvo ne ką mažiau įspūdinga – visi šeimos gerovės skyriaus vaikai gavo puikias dovanas nuo Vokietijoje gyvenančių vaikų.
 Labai smagu, kad Kauno raj. Švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba jau antrus metus bendradarbiauja su Tarptautine  organizacija ADRA (Septintos dienos Adventistų plėtros ir paramos agentūra).  ADRA projekto dovanėlės ypatingos tuo, kad jas paruošia ir į dėžutes  sudeda patys vaikai, gyvenantys ekonomiškai stipriose šalyse, šiuo atveju - Vokietijoje. Todėl šita  gerumo akcija dar vadinama  -„Vaikams vaikams“. Lietuvoje ADRA jau daugiau nei dvidešimt metų bendradarbiauja su Septintosios dienos adventistų bažnyčia, kuri padeda išskirstyti paramą mažiau pasiturinčioms šeimoms.  ADRA projekte „Vaikams  vaikams”  Lietuva dalyvauja jau eilę metų ir dalina po visą šalį kalėdines dovanėles ir kitokią paramą. Šiais metais Lietuvą pasiekė beveik  3000 vertingų dovanų vaikams.
  Bendradarbiaujant su SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus vedėja socialiniams reikalams Kristina Banuškevičiene ir jos kuruojama socialinių darbuotojų komanda, Kauno rajone net  100 vertingų  ADRA dovanėlių, pasiekė su sunkumais susiduriančių šeimų vaikučius. Gera daryti gerus darbus. Gera matyti vaikų akelėse džiaugsmą, malonią nuostabą, nuoširdžią padėką.  ADRA misijos skleidėjai yra įsitikinę, kad per sutelktą bendradarbiavimą gali patirti teigiamus pokyčius tie žmonės, kurie vis dar gyvena skurde ar dėl netikėtos nelaimės atsidūrę  sunkiose materialinėse  sąlygose.
  Tikime, kad ir mes – Kauno r. Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai -  tarpininkaudami,  prisidėjome prie šios kilnios ir  gražios ADRA misijos įgyvendinimo Lietuvoje.  Dėkojame Kristinai Banuškevičienei ir visai socialinių darbuotojų komandai, Kauno r. Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui Daliui Balčiūnui, socialinei pedagogei Astai Markauskienei ir visiems, kurie prisidėjo ir tarpininkavo, bendradarbiavo, kad dovanos pasiektų tuos mūsų vaikus,  kuriems labiausiai jų reikia. Jų širdelės tikrai buvo paliestos gerumo, smagu žinoti, kad kažkas rūpinasi. Tegul ši nesavanaudiška Kalėdų dvasia lydi visus metus.
 
Iniciatorė, Kauno r. švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė  Renata Stonienė