Konferencija „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje II“

Atgal

Konferencija „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje II“

  2019-12-04

Šiandieninis, sparčiai besivystantis ir kintantis pasaulis,  reikalauja sisteminio mąstymo visose gyvenimo srityse. Nebeužtenka  gerai  žinoti atskirus elementus, būtina žinoti ir santykį tarp atskirų elementų. Mes, Kauno rajono Švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos pagalbos mokiniui specialistai, dirbdami su visų amžiaus grupių vaikais, kūrybiškai ieškome pačių geriausių sprendimų, kaip padėti vaikams ugdymosi procese tapti kuo labiau sėkmingais ir patirti mokymosi, o tai reiškia,  -  ir gyvenimo džiaugsmą.  Todėl puikiai suprantame, kad vaiko, kaip pilnavertės ir sveikos asmenybės ugdymas(is) remiasi tuo, kad fizinė, psichinė, dvasinė ir socialinė sritis tarpusavyje neatsiejamai susijusios ir sudaro vienalytę sistemą. Taigi, jei bent viena iš šių sričių sutrikusi, darnus vaiko augimas ir ugdymasis bus taip pat sutrikdytas. Visi norime matyti laimingus ir gebančius  vaikus, jie – mūsų ateitis. Kiekvienas, kuris turime garbę ir atsakomybę prisileisti prie jų širdelių, protų, sielų ir kūnų,  privalome atsižvelgti , kad tokiais jie taps tik tada, jei mes padėsime jiems. Jei sugebėsime maksimaliai jautriai, su atidumu ir atjauta, su didele meile atsižvelgti į vaiko unikalumą,  bei  gebėsime  kuo labiau suderinti  visų minėtų veiksnių, susietų į visumą tikslingą veikimą.  
Štai iš tokių minčių ir darbinės praktikos pavyzdžių gimė jau antroji respublikinė mokslinė - praktinė  konferencija  „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje II“. Ji sėkmingai įvyko gruodžio 4 d. puikioje ir modernioje, dar naujumu  kvepiančioje,  Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinėje mokykloje. Esame dėkingi mokyklos direktorei ir visam kolektyvui už svetingą priėmimą ir bendradarbiavimą. Džiaugiamės gražiu būriu geranoriškų lektorių, kuriais buvo tiek Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistai, mokyklų atstovai,  švietimo pagalbos specialistai, gydytojai, tėvai, pozityvaus auklėjimo specialistai.
Būtent, lektorių pranešimų įvairovė, jų skirtinga praktinė patirtis darbe su vaikais ir leido pažvelgti holistiniu požiūriu į vaiką mokykloje. Kiekvieno iš jų indėlis ypatingas ir labai svarbu, kai specialistai, mokytojai, tėvai, administracijos atstovai susitelkia bendradarbiavimui dėl bendro kilnaus tikslo – jaunosios kartos ugdymo. Praktiniais darbo metodais pagalbos mokiniui specialistai gausiai dalijosi stendiniuose pranešimuose. Visos konferencijos metu skambėjo labai aktualios ir svarbios šiandienai sėkmingo vaiko ugdymui temos ir asmeniniai patyrimai, geroji  praktika, siekis ir raginimas bendradarbiauti, kiekvienam darant geriausia, ką galime.
Lektorių pranešimai įnešė naujo gaivaus vėjo, entuziazmo, pozityvumo, gilesnio pamastymo, padrąsinimo, supratimo, kokia gi turi būti šiuolaikinė mokykla. Bendrai ieškojome pamatymų, kuria linkme mes visi susitelkę turime eiti, norėdami atliepti sparčiai besikeičiančios naujosios kartos poreikius. Kokiu būdu suteikti geriausia, ką galime, kad augantis vaikas būtų pastebėtas, teigiamai įvertintas, pasiektų sėkmę, būdamas toks, koks gali būti dabar, tačiau tuo pačiu, kad būtų atskleistos jo unikalios galimybės augti ir mokytis, realizuoti visus savo gebėjimus ir talentus. Pranešimuose skambėjo mintys, ką mes turime daryti, kad padėtume vaikams auginti ateities skrydžiui sparnus, kaip vaizdingai, per pasakos alegoriją, pastebėjo Loreta Baltrušaitytė, Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos logopedė metodininkė. Kad padrąsintume, o nepagąsdintume, pasak taikliai kalbėjusios  Kristinos Pikūnės, Šeimos centro „Kartu saldu“ lektorės, pozityvaus auklėjimo konsultacijų asociacijos narės. Konferencija buvo turininga ir labai svarbi kiekvienam, verta daug platesnės auditorijos, kaip pastebėjo Renata Valaitytė – Ramuckienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyr. Specialistė.