Metodinė diena priešmokyklinio ugdymo mokytojams Noreikiškių lopšelyje-darželyje "Ąžuolėlis"

Atgal

Metodinė diena priešmokyklinio ugdymo mokytojams Noreikiškių lopšelyje-darželyje "Ąžuolėlis"

  2019-11-19

Lapkričio 19 d. Noreikiškių lopšelyje-darželyje "Ąžuolėlis" vyko metodinė diena priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Aš saugus – kai žinau”.
Į metodinę dieną susirinkę priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojai stebėjo veiklas, įgijo ar atnaujino profesines žinias. Stebint priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristinos Malinauskienės veiklą priešmokyklinio ugdymo grupėje, mokytojos turėjo galimybę susipažinti su STEAM elementų naudojimu priešmokyklinio amžiaus ugdomojoje veikloje. Aptardamos matytas veiklas mokytojos dalinosi savo pastebėjimais, kokius metodus ir veiklos organizavimo priemones galėtų naudoti savo praktikoje.