Edukacinė programa „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas Estijos bendrojo ugdymo įstaigose“

Atgal

Edukacinė programa „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas Estijos bendrojo ugdymo įstaigose“

  2019-09-27

Įgyvendinant Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui veiklos programą 2019 m., rugsėjo 26-27 dienomis Kauno rajono švietimo centras organizavo edukacinę programą „Mokinių individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas Estijos bendrojo ugdymo įstaigose“. Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai lankėsi Tartu Variku Kool pagrindinėje mokykloje bei mokslo centre „AHHA“ ir Talino Kristiine Gümnaasiumi Õpilasesindus gimnazijoje.
Pavaduotojai domėjosi kaip organizuojamas ugdymo procesas Estijos mokyklose ir kokie veiksniai įtakoja mokinių mokymosi pasiekimus, kurie yra aukštesni nei Lietuvos mokinių, ypatingą dėmesį skiriant individualios pažangos stebėjimui, fiksavimui ir vertinimui.
Tartu Variku Kool pagrindinėje mokykloje edukacinės išvykos dalyvius nustebino vos prieš mėnesį renovuotos mokyklos patalpų architektūriniai sprendimai, patrauklios šiuolaikiškos ugdymo aplinkos bei išsamus ir nuoširdus direktoriaus pasidalinimas patirtimi ugdymo proceso organizavimo klausimais, mokiniams teikiama švietimo pagalba, ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo, darbo su specialiųjų poreikių mokiniais ypatumai.
Po pietų programos dalyviai lankėsi mokslo centre ,,AHHA“, kuriame susipažino su edukacinėmis programomis, siūlančiomis pamokose įgytas matematikos, fizikos, biologijos ar chemijos mokomųjų dalykų žinias išbandyti praktiškai šiame centre įrengtose laboratorijose ir aplinkose.
Antroji Kauno rajono mokyklų direktorių pavaduotojų edukacinės išvykos diena prasidėjo Tallinna Kristiine Gümnaasiumi Õpilasesindus gimnazijoje. Mokyklos vadovai pristatė 2019-2020 m. m. ugdymo planą, džiaugėsi atnaujintomis ugdymo aplinkomis, modernia informacinių technologijų baze. Gimnazija ypatingai stipri informacinių technologijų srityje, didžiuojasi auštais mokinių pasiekimais robotikos srityje šalies ir tarptautiniu mastu. Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių kompiuterinių įgūdžių ugdymui, aplinkosauginiam ir ekologiniam švietimui, mokinių fizinio aktyvumo skatinimui, gabių mokinių ugdymui, tarpdalykinei integracijai, mokinių motyvacijos skatinimui. Mokiniams sudaromas galimybės mokytis ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, lankant aukštųjų mokyklų siūlomus kursus, nuotoliniu būdu dalyvaujant e-kursuose. Mokyklos direktorė pristatė įgyvendinamus tarptautinius projektus ir įvardino jų teikiamą naudą mokiniams ir mokytojams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pabrėžė, kad visai mokyklos bendruomenei svarbus ugdymo kokybės tobulinimas, mokymo netolygumų šalinimas, švietimo pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ypatingas dėmesys kiekvienam mokiniui, kad jis patirtų mokymosi sėkmę. Šia kryptimi dirba visi: mokyklos administracija, mokytojai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, tėvai. Po dalykinio pokalbio vadovai parodė mokyklos erdves, buvo galimybė pabendrauti su mokytojais ir mokiniais, užsimegzti ryšius ir aptarti būsimųjų projektų idėjas bei pasikeisti kontaktais.