Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai

Atgal

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai

  2019-08-28

Kauno rajono švietimo centre 2019 m. birželio-rugpjūčio mėn. vyko 40 valandų  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai meninio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą“.

Kursus vedė profesionali VDU Švietimo akademijos lektorių komanda: dr. Daiva Žitkevičienė, dr. Vaiva Jusevičiūtė-Bartkevičienė, Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos dailės mokytoja ekspertė Jurga Sidabrienė. 26 dalyviai iš Kauno rajono, Kaišiadorių, Prienų ir Kauno miestų įgijo naujų teorinių ir praktinių žinių apie vaikų meninį ugdymą(muziką, dailę, šokį).

Mokytojai aktyviai mokėsi naujų ugdymo metodų, diskutavo, muzikavo, šoko, išbandė įvairias dailės technikas, priemones. Dirbdami grupėmis, individualiai, pristatydami namų darbus, dalinosi savo patirtimi, pasiekimais.

Kursų dalyviai įgijo profesinių žinių, įgūdžių, gebėjimų, bei parsivežė užsiėmimuose pačių dekoruotus lininius krepšelius.