Konferencija „Socialinis emocinis mikroklimatas Kauno rajono mokyklose“

Atgal

Konferencija „Socialinis emocinis mikroklimatas Kauno rajono mokyklose“

  2019-05-31

Šių metų gegužės 31 dieną, Kauno rajono viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija „Socialinis emocinis mikroklimatas Kauno rajono mokyklose“. Kauno rajono švietimo centras, bendradarbiaudamas su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, 2018/2019 metais įgyvendino projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Pagrindinis projekto tikslas - kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.
Projekto metu buvo atliktas socialinio emocinio mikroklimato tyrimas penkiolikoje Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų. Tyrimą atliko  Vytauto Didžiojo Universiteto, Pedagoginės psichologijos katedros tyrėjų komanda, vadovaujama doc. dr. Linos Kaminskienės. Tyrimu siekta išsiaiškinti:
  1. Mokytojų, administracijos darbuotojų ir pagalbos vaikui specialistų požiūrį į mokyklos mikroklimatą (geriausios/negatyvios mokyklų bendruomenės savybės);
  2. Tobulintinus mokytojų ir administracijos bendravimo aspektus;
  3. Tėvų požiūrį į socialinį emocinį mikroklimatą mokykloje (geriausi/tobulintini tėvų bendravimo su mokykla aspektai).
Mokyklose buvo skaitomos paskaitos tema – „Saugios psichosocialinės aplinkos kūrimas“. Paskaitas skaitė VŠĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro psichologė Gintarė Jurkevičienė.
Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, atsižvelgdami į ugdymo įstaigų išsakytą poreikį, suteikė daugiau kaip 40  mobilių psichologo konsultacijų ugdymo įstaigose.