„Kūrybinė laboratorija“ Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje

Atgal

„Kūrybinė laboratorija“ Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje

  2019-05-21

Gegužės 21 d. net 22 Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui dalyvavo edukacinėje stažuotėje „Kūrybinė laboratorija“ Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje. Kūrybinės stažuotės komandoje dalyvavo ir Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus darbuotojos: Nijolė Benikienė, švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja ir Jolanta Jankauskienė, vyr. specialistė bei Švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė ir direktorės pavaduotoja Edita Žaromskienė.
"Mokausi sau"  Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos mokinių šūkis ir gimnazijos bendruomenės įgyvendinamas mokinio individualią pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys, plėtojama dialogo ir susitarimų kultūrą - sužavėjo Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui gerosios patirties sklaidos vizito dalyvius. Apžiūrėję Tytuvėnų gimnazijos erdves bei susipažinę su tiriamosios veiklos metodais, vizito dalyviai domėjosi gimnazijos gerąja darbo patirtimi stebint ir vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus.
Po trumpo įžanginio žodžio stažuotės dalyviai išsiskirstė į kūrybines dirbtuves, kurių metu aptarė mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo aktualijas bei mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant užsibrėžtų tikslų.
Daiva Hinz, Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, įvardino svarbiausias gimnazijos nuostatas siekiant individualios mokinio pažangos - nuoširdų bendravimą su kiekvienu mokiniu ir artimo ryšio palaikymą su mokinių tėvais. Direktorės pavaduotoja udgymui Vilija Volskienė pristatė mokinių individualios pažangos stebėjimo sistemą, o matematikos mokytoja Laima papasakojo, kaip motyvuoja mokinius mokytis matematikos. Tytuvėnų gimnazija sudaro sąlygas įvairiapusiam mokinių tobulėjimui. Šioje mokykloje veikia meno skyrius, kuriame įgyvendinamos formaliojo ir neformaliojo švietimo muzikos ir dailės programos. Nijolė Astašauskienė, meno skyriaus vedėja, papasakojo, kaip stebi ir vertina mokinių pažangą neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu. Jos nuomone, reikia džiaugtis kiekvienu, net menkiausiu mokinio pasiekimu.

Irma Stankuvienė, gimnazijos direktorės nuomone, laiku pastebėti ir  nustatyti mokinio mokymosi sunkumai, suteikta savalaikė pagalba, numatytos tikslingos ir efektyvios priemonės mokinio individualios pažangos gerinimui ir pristatė naujai įgyvendinamą "Pamokos studijos metodą", kai dalykų mokytojai, kartu susitardami, konstruoja pamokos planą, vėliau stebi kolegų vedamas pamokas, analizuoja mokinių elgesį pamokoje, stebi ir vertina jų pažangą. Šis metodas, anot direktorės, yra daug pranašesnis už tradicinius pamokų stebėjimo metodus: " Vadovas - darbuotojui" ir "Kolega - kolegai". Savo patirtimi taikant šį metodą dalijosi Genutė Karpinienė, anglų kalbos mokytoja, irJustina Zaleckienė, chemijos, biologijos ir mokomojo dalyko "Gamta ir žmogus" mokytoja. Mokytojos vieningai teigė, kad taikant šį metodą, ne tik skatinamas mokytojų bendradarbiavimas, įvairesnė metodinė veikla, kolegos pozityviai vertina vienas kito darbą, išsako konstruktyvias pastabas. Tai taip pat yra puiki galimybė įsivertinti savo darbą atliekant savirefleksiją. Vizito metu susipažinome su sistemingai vykdoma mokinių asmeninės pažangos stebėsena.
Antrojoje dalyje vizito dalyviai tyrinėjo Netradicines mokymo erdves Tytuvėnų vienuolyne.
Tytuvėnų vienuolyne, pasirodo, galima ne tik paragauti vienuolio verdamos įvairių skonių giros, bet ir gauti autentiškos kriaušių giros receptą. Kūrybinės stažuotės dalyviai ragauja duonos, agrastų, spanguolių ir bruknių girą edukacinėje programoje "Piligrimų gira".