Ar susitarėme, kaip augti? – stažuotės patirtis

Atgal

Ar susitarėme, kaip augti? – stažuotės patirtis

  2019-03-27

   Kovo 26-27 dienomis Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose lankėsis Kelmės rajono savivaldybės kūrybinės komandos nariai pagal „Lyderio laikas 3“ projekto programą. Kelmės specialistai šiame projekte dirba pagal programą „Susitarkime augti“, kuri yra artima tematika Kauno rajono savivaldybei „Pozityvi komunikacija“.  Per dvi stažuotės dienas švietimo specialistės lankėsi Garliavos A.Mitkaus pagrindinėje, Ilgakiemio darželyje - mokykloje, Čekiškės gimnazijoje, Kulautuvos pagrindinėje mokykloje, susitiko su Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėju, jo pavaduotoja, specialistėmis, Kauno rajono švietimo centro darbuotojais.
  Susitikimų metu mūsų rajono vadovai ir mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi, sėkmės istorijomis šiomis temomis: „Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimo kryptys siekiant ugdymo kokybės“, „ Pagalba mokytojui, mokiniui ir mokyklai sudarant sąlygas skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikams siekti geresnių ugdymo(si) rezultatų“, „Švietimo pagalbos galimybės mokykloje: tarp lūkesčių ir realybės“, Tėvų įtraukimas į mokyklos-darželio veiklas, siekiant stiprinti mokinių motyvaciją mokytis ir lyderystę“, „Pozityvi komunikacija bendradarbiaujant mokinio ugdymosi sėkmei“, „Mokyklos bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimo ir ryšių plėtojimo su socialiniais partneriais geroji patirtis“.   
 Džiaugiamės, kad stažuotės dalyviams labai patiko mūsų mokyklų inovacijos, ugdymo (si) bei bendradarbiavimo strategijos ir jie parsivežė naujų idėjų. Švietimo centras dėkoja mokyklų vadovams ir mokytojams už nuoširdžią pagalbą ir indėlį į mokytojų profesinį tobulėjimą.