Seminaras Kulautuvos pagrindinės ir Batniavos daugiafukcinio centro mokyklos mokytojams „Pa(si)dalytosios lyderystės įgyvendinimo švietimo įstaigoje galimybės ir problemos“

Atgal


Vasario 19 dienos įvykiai

Seminarai

Seminaras Kulautuvos pagrindinės ir Batniavos daugiafukcinio centro mokyklos mokytojams „Pa(si)dalytosios lyderystės įgyvendinimo švietimo įstaigoje galimybės ir problemos“
Aprašymas:
Lektorius: Gargždų pagr. mokyklos direktorius E.Žiogas
Data ir vieta:
Batniavos daugiafunkcinis centras, 2019-02-19 10 val.
Seminaras Neveronių gimnazijos bendruomenei „Individuali mokinio pažanga, akcentuojant formuojamąjį vertinimą ir mokymosi strategijas“
Aprašymas:
Lektorė: Jūratė Petronienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Data ir vieta:
Neveronių gimnazija, 2019-02-19 10 val.
Atsakingas:
E.Žaromskienė
Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenei „Suaugusiųjų įtaka vaikų motyvacijai ir pasirinkimams“
Aprašymas:
Lektorius: V. Arvasevičius
Data ir vieta:
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 2019-02-19 14 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
Aprašymas:

Lektorė: LSU dr. Laimutė Trinkūnienė

Vasario 19 ir 20 d. Švietimo centre, 21 ir 22 d.  Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje

Data ir vieta:
Švietimo centras, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, 2019-02-19 - 2019-02-22
Seminaras pedagogams ir ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui „Metinių tikslų bei užduočių pedagogams metiniam pokalbiui nustatymas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje“
Aprašymas:
Lektorė – Asta Tamušauskaitė, socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarė
Data ir vieta:
Rokų mokykla - darželis, 2019-02-19 9.30 val
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną