Tarptautinis projektas „Smart Mathematics Teacher“ (Išmanusis matematikos mokytojas)

Atgal

Tarptautinis projektas „Smart Mathematics Teacher“ (Išmanusis matematikos mokytojas)

  2018-09-03

Kauno rajono švietimo centras nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradeda vykdyti tarptautinį projektą pagal programos Erasmus+ 2 pagrindinį veiksmą – Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės – „Smart Mathematics Teacher“ (Išmanusis matematikos mokytojas) Nr. 2018-1-LT01-KA201-046956

Projekto tikslas – patobulinti matematikos mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, siekiant mokinių asmeninės pažangos ir geresnių mokymosi rezultatų matematikos pamokose, ugdant mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą, naudojant inovatyvias skaitmenines priemones.

Projekto uždaviniai:

  • 1.Tobulinti matematikos mokytojo profesinę kvalifikaciją, naudojant mobilias aplikacijas mokymo procese.
  • 2. Padėti mokytojams praktiškai taikyti sukurtas mobilias aplikacijas, skirtas mokinių matematinių gebėjimų stiprinimui ir pasiekimų gerinimui.
  • 3.Tobulinti matematikos mokytojų kompetenciją, padedančią stiprinti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą mokymo procese, naudojant inovatyvias skaitmenines priemones.
  • 4.Suteikti mokytojams partnerystėje sukurtų gerosios patirties pavyzdžių, kaip dirbti su skirtingomis mokinių grupėmis.

Tikslinė grupės: matematikos mokytojai; 5-6 klasių mokiniai (11-12 metų); STEAM dalykų mokytojai.

Projekto rezultatai:
Projekto metu bus sukurti 4 intelektiniai produktai: Mokymai matematikos mokytojams “Matematikos mokymas skaitmeninėje eroje”, „Matematikos priemonių rinkinys“, „Priemonių rinkinys mokinių kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti“; „Sėkmingiausios matematikos pamokų patirtys, individualizuojant ir diferencijuojant mokymą“.

Projekto partneriai:
Kauno rajono švietimo centras (koordinatorius), Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija (Lietuva), Europinių inovacijų centras (Lietuva), Tukums pagrindinė mokykla (Latvija), Danmar Computers LLC (Lenkija), Gimnazija “George Emil Palade” (Rumunija), Eurotraining (Graikija)

Projekto finansavimas: 271 769 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: – 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.