Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ startuoja

Atgal

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ startuoja

  2018-10-11


Kauno rajono švietimo centras partnerio teisėmis dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamame projekte (Nr.09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ .

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Vienas iš svarbių projektų veiklų – psichologinės pagalbos teikimo sąlygų gerinimas. Pagal šį projektą 15-oje Kauno rajono savivaldybės mokyklų bus skaitomos paskaitos mokytojams (500 asmenų) ir tėvams (400 asmenų) įvairiomis psichologinėmis temomis: Saugaus mikroklimato klasėje ir mokykloje kūrimas ir užtikrinimas; Psichosocialiniai veiksniai užtikrinantys aukštus pasiekimus; Patyčių prevencija klasėje ir mokykloje; Saugus vaikas mokykloje - daug pasiekęs žmogus; Mokymosi streso valdymas, siekiant užtikrinti gerą vaiko emocinę būsena; Pagalba vaikui patiriančiam, inicijuojančiam, stebinčiam patyčias ir kt. Taip pat bus įgyvendinama kita aktuali veikla – 15-oje mokyklų bus atliekamas kiekybinis tyrimas „Socialinis emocinis mikroklimatas“, kuriame dalyvaus 400 mokytojų ir 200 tėvų. Pagal gautus tyrimo rezultatus tyrėjai mokslininkai parengs rekomendacijas.