Atnaujintas kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas

Atgal

Atnaujintas kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas

  2021-02-24

Kauno rajono švietimo centras atnaujino vykdomų 2021-2022 m. kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašą mokytojams, mokyklų vadovams ir pagalbos mokiniui specialistams. Programos parengtos atsižvelgiant į nacionalinius kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.