Kokybės konkursas 2018

Atgal

Kokybės konkursas 2018

  2018-11-13

2018 metų lapkričio 13 d. Vilniuje, MO muziejuje, įvyko iškilmingas renginys “Kokybės konkursas 2018”, kurį organizavo Švietimo mainų paramos fondas. Konkursas - tai svarbus Švietimo mainų paramos fondo administruojamų veiklų dalyvių ir jų sukurtų rezultatų įvertinimas. Kauno rajono švietimo centras, projekto koordinatorius, šiame konkurse buvo pripažintas nugalėtoju už kokybiškiausiai įgyvendintą programos  Erasmus+ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą ACE  „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, skatinant besimokančiųjų verslą pagal gyvenimo būdą“(2015-2017) ir apdovanotas kokybės statulėle.

Verslas pagal gyvenimo būdą - tai naujų galimybių darbo rinkoje paieškos procesas, kurio metu asmuo savo asmenines savybes, turimas žinias, gebėjimus, talentą, gyvenimo būdą panaudoja kaip galimybę įsidarbinti ir kurti bei organizuoti verslą, siekdamas patenkinti saviraiškos poreikį, pagerinti savo financinę ir socialinę padėtį bei gyvenimo kokybę. Verslumas pagal gyvenimo būdą pasižymi stipriu socialiniu aspektu, t.y. šis gebėjimas gali padėti žmonėms, gyvenantiems nepalankiose sąlygose bei patiriantiems socialinę, geografinę, ekonominę atskirtį, spręsti įvairias problemas, kaip finansinis nepriteklius, nedarbas, žema motyvacija mokytis ir dirbti, pasyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime, socialinė izoliacija ir pan.

Įgyvendinto projekto ACE tikslai buvo:

  • tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, dirbant su asmenimis, turinčiais mažiau galimybių mokytis ir įsidarbinti bei patiriančiais atskirtį  ir
  • suteikti besimokantiems suaugusiems reikalingų žinių bei informacijos apie švietimo paslaugas, kas palengvintų jiems įsidarbinti pagal gyvenimo būdą, talentą ir gebėjimus.

Projekto metu buvo sukurti patrauklūs intelektiniai produktai: „Programa suaugusiųjų švietėjui praktikui “Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi galimybes ir patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą skatinimas“, „Mokymo/si medžiaga (moduliai I-V) ir IKT priemonės suaugusiųjų švietėjui praktikui“, „Rekomendacijos suaugusiųjų švietėjui praktikui, kaip organizuoti VGB mokymus besimokantiems, kurie patiria atskirtį ir turi mažesnes mokymosi galimybes“ (daugiau informacijos projekto svetainėje: http://www.ace-erasmusplus.eu/. Įdomiausias ir reikšmingiausias šio projekto rezultatas, jog po šio projekto organizuotų mokymų, nemažai dalyvių visose partnerinėse šalyse pradėjo kurti savo verslus ir rašyti sėkmingo verslo istorijas.