Informacija Kauno rajono ugdymo įstaigoms dėl Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino laikotarpiu

Atgal

Informacija Kauno rajono ugdymo įstaigoms dėl Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino laikotarpiu

  2020-10-27

Informacija Kauno rajono ugdymo įstaigoms dėl Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino laikotarpiu

Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-36 ,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.
Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams). Dėl konsultacijų galite kreiptis telefonais:
 
  1. Psichologė Renata Stonienė                 867916693.
  2. Psichologė Ramunė Ramanauskienė     867916786.
  3. Psichologė Jurga Taleikytė                   860404935.
  4. Socialinė pedagogė Asta Markauskienė  860442607.
  5. Specialioji pedagogė Edita Šukienė        867916820.
  6. Logopedė Rūta Zabielienė                    867916779.
  7. Tarnybos vadovas Dalius Balčiūnas        864574148.

Rašykite konsultacijai elektroniniu paštu:  nuotolinisppt@gmail.com

 

Konsultacijos vykdomos:

  • Pirmadieniais – Ketvirtadieniais: 9-16 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.),
  • Penktadieniais: 9.00-15.00.

 

Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.
 
Atšauktos konsultacijos ir sustabdyti specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai bus atnaujinti pasibaigus karantinui.
 
Vaikų, kurių specialiųjų ugdimosi poreikių įvertinimas buvo užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų ugdimosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7-8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduotos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.