Konferencija "Holistinis požiūris į vaiką mokykloje III:laimingas ir/ar išmokintas vaikas ugdymo įstaigoje"

Atgal

Konferencija "Holistinis požiūris į vaiką mokykloje III:laimingas ir/ar išmokintas vaikas ugdymo įstaigoje"

  2020-10-28

Spalio 26  dieną Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi suorganizavo ir pravedė respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje III: laimingas ir/ar išmokytas vaikas įstaigoje“, skirta 2020–iesiems vaikų emocinės gerovės metams paminėti.
Tai jau trečioji tokia konferencija, kurią organizuoja Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.
Kadangi, šiuo pandemijos laikotarpiu, konferencija vyko nuotoliniu būdu, joje dalyvauti galėjo daug didesnis klausytojų būrys, nei įprastai. Džiaugiamės, kad jų užsiregistravo bei klausėsi daugiau nei 400. Mums pavyko suburti profesionalią lektorių komandą, kurių pranešimai prikaustė dėmesį ir tikrai turi išliekamąją vertę.
Konferencija skirta mokytojams, ugdymo įstaigų administracijos atstovams, klasių auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams, ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros specialistams, tėvams.
Konferencijos tikslas – atskleisti emocinės būsenos reikšmę vaiko kognityviniams procesams.
Konferencijos uždaviniai: apžvelgti santykių svarbą vaiko emocinei būsenai mokykloje; analizuoti sveikatos įtaką vaiko ugdymo/si procesui; pristatyti ilgalaikių socialinių - emocinių įgūdžių ugdymo programų poveikį vaiko ugdymui/si; aptarti politinių ir švietimo sistemos sprendimų kaitos reikšmę mokinio savijautai mokykloje.
PRANEŠĖJAI

1. „Vaiko batais santykių labirintuose“
KRISTINA PIKŪNĖ, Šeimos centro „Kartu saldu“ lektorė, pozityvaus auklėjimo konsultacijų asociacijos narė, šeimos konferencijos koordinatorė/supervizorė

2. „Jungtys: mokinys ir mokytojas šiandien“
VAIDA VENSKUTONYTĖ, literatūros antropologijos ir kultūros magistrantė, mokytoja

3. „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų raiška ugdymo procese“
DALIA VĖLAVIČIENĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), LSMU ligoninė,  Kauno klinikos, gyd. vaikų ir paauglių psichiatrė

4. „Bendradarbiavimas sistemoje: šeima – mokykla“
KRISTINA KOŠEL – PATIL, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė

5. „Moksleivių sveiką gyvenseną skatinantys psichosocialiniai veiksniai“
Doc. dr. BRIGITA MIEŽIENĖ, Lietuvos sporto universitetas

6. „Mokyklos baimės ir asmenybės bruožų sąsajos“
RAMUNĖ DOBROVOLSKIENĖ, Kauno r. Lapių pagrindinė mokyklos psichologė, III kvalifikacinė kategorija

7. „Vaiko savijautos pokyčiai įgyvendinant prevencinę programą mokykloje“
JOLANTA MATIUKĖ,  Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė   

8. „Sisteminis požiūris kuriant pozityvią emocinę aplinką mokykloje“
RAMUNĖ RAMANAUSKIENĖ, Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, II kvalifikacinė kategorija