Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų veikla nuotoliniu būdu karantino sąlygomis

Atgal

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų veikla nuotoliniu būdu karantino sąlygomis

  2020-05-20

Pasaulinė pandemija gerokai pakoregavo visų žmonių gyvenimus. Džiaugiamės, kad Lietuvoje nepatyrėme drastiškų korona viruso pasekmių, Covid –19 iš Lietuvos traukiasi, gyvenimo ritmas pamažu grįžta į normalias vėžes. Kauno r. Švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba jau vėl priima vaikus pedagoginiam - psichologiniam  vertinimui.
Vos tik paskelbus Lietuvoje karantiną, kaip ir visų ugdymo įstaigų specialistų, psichologų darbas: konsultavimas, rekomendacijų rengimas, šviečiamoji, prevencinė, tiriamoji veikla, kvalifikacijos kėlimo renginiai, metodinė veikla, bendradarbiavimas su kolegomis bei Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologais greitai buvo perkelta į nuotolinę erdvę namuose, kur teko suderinti darbą ir gyvenimą su šeima, vaikais. Konsultavimui psichologai pasitelkė tiek vaizdo, tiek garso, tiek rašto konsultavimo formas pačiose įvairiausiose šiuolaikinių technologijų platformose. Kai kuriems psichologams tai nebuvo visiškai nauja patirtis, jie jau ir anksčiau konsultuodavo naudodamiesi Skype, Messenger pagalba. Psichologinė pagalba ir palaikymas yra būtinas ne tik tiems mokiniams, tėvams arba mokytojams, su kuriais konsultavimas jau  buvo pradėtas,  bet ir su tokiomis jautriomis ir pažeidžiamomis vaikų ir paauglių grupėmis, kaip abiturientai, linkę save žaloti, turintys padidintą nerimą, prislėgti vaikai ir pan.
Neturėdami galimybės susitikti gyvai, Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologai turėjo labai didelį poreikį bendradarbiauti; naujos, netikėtai ištikusio gyvenimo ir darbo, mokymosi sąlygos iškėlė dar niekada nepatirtų naujų problemų, netikėtų sunkumų bei iššūkių. Pavyzdžiui, nuotolinio ugdymosi konfidencialumo ribos bei duomenų apsauga, rizikos grupės šeimų ir vaikų pasiekiamumas nuotoliniu būdu, virtualios patyčios nuotolinio mokymo procese,  tėvų pernelyg didelė įtaka vaikų mokymosi rezultatams, pan. Į nuotolinius metodinius susirinkimus Zoom platformoje, kurie vyksta iki šiol, jungiasi beveik visi mūsų metodinės grupės psichologai, jau yra įvykę 6 tokie susitikimai. Ši metodinio darbo forma tapo patraukli ir lengviau prieinama, reikalaujanti mažiau laiko resursų, todėl psichologai nutarė tęsti savo nuotolinius pasitarimus. Tokiu pačiu būdu, birželio 10 d. ruošiamasi surengti mini konferenciją, į kurią kviečiame ir Prienų rajono ugdymo įstaigų kolegas – psichologus. Konferencijos tikslas – dalintis patirtimi apie nuotolinio psichologo darbo karantino sąlygomis specifiškumą bei subtilumus.
Psichologai karantino metu pastebi, jog gerokai padidėjo ir tapo prasmingesnis specialistų bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais, administracija. Tėvai džiaugiasi, kad psichologai tapo aktyvesni, patys rodo iniciatyvą bendrauti, rengia daug individualių bei grupinių rekomendacijų, užduočių, šviečiamosios ir kitokios informacijos aktualiomis šiam laikotarpiui temomis, stengiasi padrąsinti, motyvuoti, palaikyti savo klientus, neprarasti su jais terapinio santykio. Kai kurių mokyklų psichologai prisidėjo prie apklausų vykdymo, kurių tikslas - įvertinti nuotolinio mokyklų darbo  bei mokymo/si efektyvumą.
Kauno rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba karantino metu priėmė naują iššūkį – dirbti visą parą psichologinio konsultavimo linijoje. Bendrąja nemokama psichologinės pagalbos linija  Kauno rajono gyventojams karantino metu suteikta daugiau kaip 60 profesionalių psichologo konsultacijų. Esant poreikiui turėti tęstines konsultacijas, psichologai derino kartu su klientu priimtiniausią būdą konsultuotis ir dažniausiai buvo pereinama prie didesnį efektą duodančių nuotolinių vaizdo konsultacijų (Facebook Messenger, Skype). Konsultavimo procesui reikalingą medžiagą (užduotis, pratimus, rekomendacijas, įžvalgas) siunčia el. paštu arba kitu sutartu būdu. Šalia bendrosios psichologinės pagalbos linijos, psichologai tęsia darbą taip pat ir su prieš karantiną turėtais klientais.
Karantinas neigiamai įtakoja visų žmonių psichinę sveikatą. Besikreipiantys klientai tikrai patiria šiuo metu daug didesnę įtampą nei įprasto gyvenimo metu, neretai jie nebesugeba atrasti tinkamų streso įveikos būdų. Pagrindinės besikreipiančiųjų klientų problemos: negalėjimas susitikti su draugais, nerimas, vienišumas ir noras su kuo nors pasikalbėti. Įvairaus amžiaus žmonės kreipiasi turėdami suicidinių ar kitų sunkių minčių, patirdami panikos atakas, dėl suintensyvėjusių depresiškumo simptomų, paūmėjus psichikos ligoms, dėl konfliktinių situacijų namuose. Išryškėjo, kad Kauno rajone yra poreikis gauti nemokamą profesionalią psichologo pagalbą, klientai džiaugiasi bei stengiasi pasinaudoti esama palankia jiems šiuo metu situacija. Sulaukiame skambučių ir iš ugdymo įstaigų darbuotojų, specialistų, kurie nori asmeniškai konsultuotis dėl individualių atvejų. Savo rekomendacijomis ir patirtimi karantino laikotarpiu psichologai dalinasi Švietimo centro Naujienlaiškyje, rašo straipsnius šiam laikmečiui aktualiomis temomis.
Taigi, nuotolinis psichologo darbas karantino metu tapo tikrai kitoks, daugeliu atvejų, gerokai sudėtingesnis, subtilesnis, raginantis būti juos pačius sąmoningai aktyvesniais, kai reikia išsaugoti kliento konfidencialumą, privatumą, saugumą, pagarbą, išlaikyti tinkamas ribas ir darbą atlikti jautriai bei profesionaliai, remiantis psichologo etikos principais.  Visa karantino darbo patirtis rodo, kad psichologo darbas šiuo laikotarpiu yra dar labiau svarbus ir ypač reikalingas, palaikant viltį, drąsinant, padedant visuomenei išvengti sumaišties ir pasimetimo krizės akivaizdoje, palaikant bendruomeniškas vertybes.
Kauno r. Švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Renata Stonienė