Diskusija apie suaugusiųjų į(si)traukimą į mokymosi veiklas

Atgal

Diskusija apie suaugusiųjų į(si)traukimą į mokymosi veiklas

  2017-11-22

Lapkričio 22 d. Kauno r. švietimo centre vyko 2017 m. suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi galia ir žavesys“ skirtas renginys – apvaliojo stalo diskusija „Kaip įgalinti suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą?“. Centro darbuotojai kartu su seniūnijų, kultūros, bendruomenės centrų ir bibliotekų atstovais diskutavo apie tai, kaip vyksta suaugusiųjų mokymasis seniūnijose, kokie edukaciniai, kultūriniai renginiai ir kokios tematikos mokymai aktualiausi seniūnijų gyventojams bei kaip seniūnijos, vietos bendruomenės, bibliotekos ir kt. institucijų bendradarbiavimas gali padidinti suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą. Diskusiją moderavusi dr. Elena Trepulė atkreipė dėmesį, kad suaugusiųjų švietėjai organizuodami kultūrines ir mokymo/si veiklas suaugusiesiems, turi atsižvelgti ne tik į jų poreikius, bet ir į visuomenės kaitos tendencijas Lietuvoje ir Europoje (emigracija, visuomenės senėjimas, darbingo amžiaus gyventojų mažėjimas ir pan.), pristatė PIAAC (suaugusiųjų skaitymo, matematinio raštingumo, problemų sprendimo pasitelkiant technologijas gebėjimų tyrimas) rezultatus. Tai paskatino diskusijos dalyvius ieškoti naujų idėjų kaip skatinti savanorystę vietos bendruomenėse, padidinti bendradarbiavimą tarp verslo įmonių, bibliotekų ir Trečiojo amžiaus universiteto. Taip pat renginio metu diskutuota ir apie tai, kokie mokymais būtų reikalingi patiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams (bibliotekininkams, bendruomenių nariams, kultūros centrų darbuotojams).

Dr. Elena Trepulė diskusijų pabaigoje pristatė Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninę platformą „EPALE“, kurioje galima rasti daug suaugusiųjų švietėjams aktualios metodinės medžiagos, išsakyti nuomonę (tinklaraštyje, forumuose, teminėse diskusijose), reklamuoti savo veiklą, rasti informaciją ir registruotis į Lietuvoje ir Europoje vykstančius renginius (plačiau: https://ec.europa.eu/epale/lt/home-page).

Ačiū diskusijos dalyviams už pasidalijimą patirtimi, naujas idėjas, įžvalgas ir puikią nuotaiką!