Kauno rajono mokytojų metodiniai būreliai

Būrelio pavadinimas

Koordinatorius

Pradinio ugdymo metodinis būrelis Rasa Sasnauskienė
Geografijos metodinis būrelis Rasa Sasnauskienė
Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Rasa Sasnauskienė
Priešmokyklinio ugdymo metodinis būrelis Rasa Sasnauskienė
Ikimokyklinio ugdymo metodinis būrelis Rasa Sasnauskienė
Anglų kalbos metodinis būrelis Edita Žaromskienė
Fizikos metodinis būrelis Edita Žaromskienė
Chemijos metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Dailės metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Technologijų metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Meninio ugdymo (muzikos, teatro, šokio) metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Istorijos metodinis būrelis Virginija Stipinienė
Kūno kultūros metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Tikybos metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Lietuvių kalbos metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Vokiečių kalbos metodinis būrelis Loreta Montrimaitė
Bibliotekininkų metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Informacinių technologijų metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Ekonomikos metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Biologijos metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Etikos metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Matematikos metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Rusų kalbos metodinis būrelis Daiva Klimantavičienė
Psichologų metodinis būrelis Ramunė Ramanauskienė
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis Dalius Balčiūnas
Socialinių pedagogų metodinis būrelis Asta Markauskienė