Koordinacinė taryba

Atgal

Kauno rajono švietimo centro koordinacinė taryba

Laimutė Ruzgienė Kauno rajono švietimo centro direktorė
Dalius Balčiūnas Kauno rajono švietimo centro direktorės pavaduotojas
Nijolė Benikienė l.e. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pareigas
Vytenis Vitkauskas Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas
Danguolė Marmienė Neveronių gimnazijos direktorė
Onutė Gervienė Šlienavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Margarita Čėplienė Pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkė
Kristina Brazauskienė bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė